Inleiding

Deze website wordt beheerd door Lanikai BV . Op deze website , de termen "wij" , "ons" en " onze " verwijzen naar Lanikai BV . Lanikai BV opereert onder de commerciële benaming Freddy Pant Room . Freddy Pant Room biedt U deze website , met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn aan de gebruiker aan, op voorwaarde van uw aanvaarding van alle bepalingen, voorwaarden en beleidsmededelingen hier vermeld.

Door het bezoeken van onze site en / of iets van ons aan te schaffen, verklaart U zich akkoord met onze "Algemene Voorwaarden" en stemt U in aan volgende bepalingen en voorwaarden gebonden te zijn ( "Algemene voorwaarden") , met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid hierin en / of de beschikking waarnaar wordt verwezen door een hyperlink . Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site , met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers , leveranciers, klanten , handelaars en / of medewerkers zijn van de inhoud.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze website . Door de toegang tot of het gebruik van enig onderdeel van de site, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst , dan kunt u geen toegang tot de website of gebruik maken van onze diensten . Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod , is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden .

Alle nieuwe functies die worden toegevoegd aan de huidige website zijn eveneens onderhevig aan de Algemene Voorwaarden . U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht om deze aan te passen, te wijzigen of een deel van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en / of wijzigingen op onze website . Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent aanvaarding van deze wijzigingen .

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc .Ze geven ons het online e - commerce platform dat ons toelaat om onze producten en diensten aan u te verkopen .


Hoofdstuk 1 - Online Store voorwaarden

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden , verklaart u ten minste de leeftijd van 18jaar te hebben bereikt of dat u ons uw toestemming hebt gegeven dat een minderjarige ten laste van U deze site mag gebruiken .

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

U mag geen bestanden, virussen of code van een destructieve aard zenden .

Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de diensten aan U.


Hoofdstuk 2 - Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook en op elk gewenst moment.

U begrijpt dat uw gegevens ( niet inclusief creditcardgegevens ) , ongecodeerd kunnen worden overgedragen daarin omvattend ( a) overdracht via verschillende netwerken en ( b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van de aangesloten netwerken of apparaten . Credit card informatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in niets te reproduceren , dupliceren, kopiëren , verkopen, wederverkopen of exploiteren van enig deel van de dienst of het produkt , of een contact op de website via welke de dienst of het produkt wordt verricht of aangeboden te benaderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De titels die in deze overeenkomst zijn opgenomen zijn alleen voor het gemak en zullen niet beperkt of anderszins voor aantasting kunnen zorgen van deze voorwaarden .

Volgens de Wet Verkoop op Afstand heeft de consument het recht om de aankoop te annuleren zonder kosten als de goederen niet binnen de 30 dagen geleverd kunnen worden .


Hoofdstuk 3 - Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt .

Volgens de regels van de verkoop op afstand , zal Freddy Pant Room bestellingen binnen de 30 dagen uitvoeren . Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar ) , of een andere reden voor de vertraging en een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd , zal de klant een melding krijgen binnen de maand na plaatsing van de bestelling en in dat geval heeft hij het recht om de bestelling te annuleren zonder extra kosten of boete .

De verplichting van levering door Freddy Pant Room zal als uitgevoerd worden beschouwd zodra de geleverde zaken zijn voorgelegd aan de koper. Voor levering aan huis is het afleverbewijs van de vervoerder - inhoudende de weigering van acceptatie - het volledige bewijs van levering. Voor afhaling in het postkantoor zal het bewijs van afhaling van de afhaalpartner in het gekozen postkantoor van toepassing zijn.

Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief . Genoemde termijnen zijn derhalve niet juridisch bindend .


Hoofdstuk 4 - juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk indien beschikbaar gestelde informatie op deze site onjuist,onvolledig of niet actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire , nauwkeurigere , volledigere of meer actuele informatiebronnen . Het vertrouwen in de informatie op deze site is op eigen risico .

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten . Historische informatie is uitsluitend bedoeld ter referentie . Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen , maar we hebben geen verplichting om alle informatie op onze site bij te werken . U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te monitoren .

Hoofdstuk 5 - Wijziging van de prijzen

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd .

We behouden ons het recht voor op elk moment deze te wijzigen of de levering stop te zetten (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens U of een derde partij voor een wijziging , prijswijziging , schorsing of intrekking van de Dienst


Hoofdstuk 6 - produkten of diensten ( indien van toepassing)

Mogelijk worden bepaalde producten of diensten uitsluitend online beschikbaar gesteld via de website . Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en omruiling of inlevering ervan kan alleen gebeuren conform ons Omruil beleid.

We stellen alles in het werk om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel worden aangeboden zo nauwkeurig mogelijk weer te geven . We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm 100%nauwkeurig is of overeenstemt met de werkelijke kleur .

Wij behouden ons het recht voor , maar zijn niet verplicht , om de verkoop van onze producten of diensten aan personen of geografische regio’s te beperken . We kunnen dit recht uitoefenen op een case- by-case basis . Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken . Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving , naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om de levering van een product ten allen tijde stop te zetten .


Hoofdstuk 7 - De nauwkeurigheid van de facturering en accountinformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u plaatst bij ons te weigeren . We kunnen, naar eigen goeddunken de gekochte aantallen per persoon of per order beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die geplaatst door of onder dezelfde klant -account, dezelfde creditcard , en / of orders die dezelfde facturering en / of verzendadressen bevatten. In het geval dat we een verandering in bestelling of een bestelling annuleren , zullen we U hiervan op de hoogte stellen door contact op te nemen via e - mail. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die , naar eigen oordeel , geplaatst lijken door dealers, wederverkopers en distributeurs te beperken of te verbieden . indien U hiervoor denkt in aanmerking te komen gelieve contact op te nemen via administration@freddypantroom.com

U stemt ermee in om volledigheid en nauwkeurigheid van uw aankoopbewijzen en accountgegevens voor alle aankopen in onze winkel te controleren. U stemt ermee in om uw account en andere gegevens , waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata snel up te daten, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u op te nemen als dat nodig is .


Hoofdstuk 8 - Derden Links

Bepaalde content die via onze website wordt aangeboden kan inhoud bevatten van derden .

Links van derden op deze site kunnen u naar websites doorsturen van derden die niet zijn aangesloten bij ons . Wij zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling of de evaluatie van de inhoud of de nauwkeurigheid .Er zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige inhoud van derden of websites van derden , of voor enige andere informatie, producten of diensten van derden .

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten , middelen , inhoud of enige andere transacties gedaan in verband met de websites van derden . Lees zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde - partij en zorg dat u deze begrijpt voordat u een transactie doet . Klachten en vorderingen , zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden worden gericht aan de derde - partij .

Hoofdstuk 9 - commentaar van gebruikers, feedback geven en andere

Indien , op ons verzoek , bepaalde specifieke inzendingen ( bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen ) of een verzoek van ons om uw creatieve ideeën , suggesties, voorstellen , plannen , of andere materialen , of ze nu online , per e-mail , per post , aan ons te sturen.Gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde , zonder beperking , deze kunnen bewerken, kopiëren , publiceren, distribueren , vertalen en anders gebruiken in elk medium zonder eventuele opmerkingen die u uit naar ons. Wij zijn niet verplicht ( 1 ) Om een reactie geheim te houden; ( 2 ) tot vergoeding van eventuele reacties ; of ( 3 ) om te reageren op eventuele opmerkingen .

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht , inhoud of opmerkingen te bewerken of te verwijderen die we naar eigen goeddunken, onwettig , beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk , pornografisch , obsceen of anderszins verwerpelijk vinden of intellectuele eigendom is van een andere partij of onze Algemene Voorwaarden schenden.

U gaat ermee akkoord dat uw commentaar geen inbreuk op enig recht van derden , waaronder het auteursrecht , handelsmerk , privacy , persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten bevat . Daarnaast aanvaardt u dat uw commentaar geen lasterlijk of anderszins onwettig , beledigend of obsceen materiaal zal bevatten , noch enige computer virus of andere malware bevat die op enige wijze de werking van de website zal kunnen beïnvloeden. U mag geen vals emailadres gebruiken , doen alsof U iemand anders dan uzelf bent of anderszins ons of derden trachten te misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen . U bent zelf verantwoordelijk voor de opmerkingen en reacties die U maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij

Hoofdstuk 10 - Persoonlijke informatie

Het plaatsen van persoonlijke informatie door de winkel wordt geregeld door ons privacybeleid. Gelieve ons privacybeleid te lezen .

Hoofdstuk 11 - Fouten, compleetheid en actueel

Af en toe kan er informatie op onze site typografische fouten of onjuistheden bevatten die betrekking hebben op productbeschrijvingen , prijzen , promoties , aanbiedingen , product verzendkosten, transittijden en de beschikbaarheid van produkten. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten , onjuistheden te corrigeren en te wijzigen, de informatie ervan te actualiseren of bestellingen te annuleren indien gegevens op de website onjuist zijn, en dit te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving ( inclusief nadat u uw bestelling geplaatst hebt ).

Wij zijn niet verplicht om informatie te wijzigen of te verduidelijken op de website , inclusief en zonder beperking van de prijsinformatie , behalve zoals vereist door de wet.

Hoofdstuk 12 - Verboden gebruik

In aanvulling op andere voorwaarden , zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden , is het gebruik van de site of de inhoud ervan verboden : ( a ) voor enig onwettig doel ; ( b ) om anderen te vragen om deel te nemen aan onwettige handelingen ; ( c) naar internationale, federale , provinciale of nationale of regionale wetgeving , regels, wetten , of de plaatselijke verordeningen te schenden ; ( d ) intellectuele eigendomsrechten van ons of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; ( e ) te kwellen te misbruiken , beledigen , kwaad te doen ,te belasteren , kleineren , te intimideren of discrimineren op basis van geslacht , seksuele geaardheid , religie, etniciteit , ras, leeftijd , afkomst of handicap ; ( f ) om valse of misleidende informatie te verstrekken ; ( g) virussen of andere schadelijke code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van onze website of van een gerelateerde website , andere websites , of het internet zal beïnvloeden uploaden of verzenden ; ( h ) te verzamelen of traceren van persoonlijke gegevens van anderen; ( i ) om spam , phishing ,( j ) voor elke obsceen of immoreel doel ; of ( k ) te bemoeien met of omzeilen van de echtheidskenmerken van de website of een gerelateerde website , andere websites , of het internet . Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de website of gerelateerde website's voor het overtreden van een van de verboden, het gebruik ervan te beëindigen .

Hoofdstuk 13 - Aansprakelijkheidsverklaring & Beperking van aansprakelijkheid.

We stellen alles in het werk maar kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken of foutloos zal zijn .

U begrijpt dat een tijdelijke onbeschikbaarheid van onze dienst kan voorkomen.
De service en alle producten aan u geleverd via de service diensten ( behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) verstrekt 'as is' en ' zoals beschikbaar ' ,zijn zonder verdere verklaring , garanties of voorwaarden van welke aard dan ook.

In geen enkel geval kunnen

Lanikai BV , onze bestuurders , werknemers , filialen , agenten , contractanten , stagiaires , leveranciers of dienstverleners aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, verlies , claim, of enige directe, indirecte , incidentele, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook , met inbegrip van , maar niet beperkt tot gederfde winst , verloren inkomsten , gemiste besparingen , verlies van gegevens , de kosten van vervanging , of een soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid ) , risicoaansprakelijkheid of anderszins , voortvloeiend uit uw gebruik van een van de dienstverlener of de producten aangeschaft met behulp van de website of voor enige andere claim op enigerlei wijze verband houdend met uw gebruik van de website of een product , met inbegrip van , maar niet beperkt tot , fouten of weglatingen in de inhoud , of enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de website of enige inhoud ( of produkt) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar via de website gemaakt.

Hoofdstuk 14 - Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Lanikai BV en onze moedermaatschappij , dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners , functionarissen, directeuren , agenten , aannemers , licentiehouders , dienstverleners , onderaannemers , leveranciers , stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis , inclusief redelijke honoraria van advocaten , gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van onze Algemene Voorwaarden of de documenten die ze nemen door middel van verwijzing .

Hoofdstuk 15 - Scheidbaarheid


In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig wordt bepaald, nietig of niet afdwingbaar is , zal deze bepaling niettemin dwingend worden opgelegd voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving , en het niet-afdwingbare gedeelte geacht te worden gescheiden van deze Algemene Voorwaarden ,en is deze vaststelling geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere overige bepalingen.

Hoofdstuk 16 - Beeindiging


De verplichtingen en aansprakelijkheid van de partijen van vóór de datum van beëindiging zal de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden overleven .

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of ons . U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u niet langer wilt gebruik maken van onze diensten , of wanneer u stoppen met het gebruik van onze site .

Als in ons eigen oordeel je niet , of we vermoeden dat je gefaald hebt , om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden , hebben we ook het recht deze overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen boven en tot en met de datum van beëindiging ; en / of op grond hiervan kan u de toegang ontzegt worden aan onze website ( of een gedeelte daarvan )

Hoofdstuk 17 - Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels geplaatst door ons op deze site of met betrekking tot de website vormt de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons en regelen uw gebruik van de website en vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken , mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk , tussen u en ons ( met inbegrip van , maar niet beperkt tot , alle voorgaande versies van de Algemene voorwaarden ) .

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet tegen on kunnen worden geïnterpreteerd.

Hoofdstuk 18 - Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten die worden verstrekt, worden beheerst door de rechtbank van Maastricht en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland .

Hoofdstuk 19 - Wijzigingen in algemene voorwaarden

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina van de website raadplegen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website . Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op veranderingen . Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de dienst naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen .

Hoofdstuk 20 - Contact informatie

Vragen over de Algemene voorwaarden moeten worden gericht aan administration@freddypantroom.com

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!
This email has been registered